Triksilil fosfat-TXP

Salam, məhsullarımızla məsləhətləşməyə gəlin!