Kresil difenil fosfat-CDP

Salam, məhsullarımızla məsləhətləşməyə gəlin!