Dimetil Tio toluen Diamin -DMTDA

Salam, məhsullarımızla məsləhətləşməyə gəlin!